Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTSHITJE f.sh.zyrt.
Dokument zyrtar që vërteton shitjen e një malli a të një prone. Bëj akt shitjen.