Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTZOTËRIM m.sh.zyrt.
Dokument zyrtar që vërteton zotërimin e një prone nga dikush. Lëshoj një aktzotërim.