Skip Navigation or Skip to Content
X
ALEGORIK mb.
Që përmban një alegori, që është ndërtuar si alegori; që ka një kuptim tjetër të fshehur prapa. Figure (vepër) alegorike. Shprehje (gjuhë) alegorike. Kuptim alegorik. Personazh alegorik.