Skip Navigation or Skip to Content
X
ALEGRO ndajf.muz.
1. Në mënyrë të shpejtë e të gjallë (për mënyrën e ekzekutimit të një pjese). E luaj alegro.
2. si em. ~, ~JA f. sh. ~, ~T. Vepër muzikore ose një pjesë e saj me kohë të shpejtë e të gjallë.