Skip Navigation or Skip to Content
X
ALFABET m.sh.
Tërësia e shkronjave të një gjuhe, të radhitura sipas një rendi të caktuar. Alfabeti i gjuhës shqipe. Alfabeti latin (grek). Shkronjat e alfabetit. Rendit sipas alfabetit. * Alfabeti telegrafik (Mors) sistemi i shenjave me pika e vija, që përdoren në telegrafi për të dhënë shkronjat.