Skip Navigation or Skip to Content
X
ALITERACION m.sh.let.
Përsëritja pranë e pranë e bashkëtingëlloreve ose e rrokjeve të njëjta në vargje për ta rritur fuqinë shprehëse të tingëllimit të tyre. Varg me aliteracion.