Skip Navigation or Skip to Content
X
ALIVER m.anat.
Pjesa e dytë e stomakut të kafshëve ripërtypëse, që e ka faqen e brendshme hoje-hoje; nanuq.