Skip Navigation or Skip to Content
X
ALKOOLIK mb.
Që ka alkool, që bëhet me alkool; që lidhet me alkoolin; i alkoolit. Pije alkoolike pije e fortë dehëse. Fermentim alkoolik.