Skip Navigation or Skip to Content
X
ALKOOLIZOJ kal.
E përziej një lëng me alkool, i shtoj alkool një lëngu. Alkoolizoj verën.