Skip Navigation or Skip to Content
X
ALLAFRËNGA ndajf.thjeshtligj.
1. Sipas mënyrës së Evropës Perëndimore; kund. allaturka. Në orën tetë allafrënga. I pret flokët allafrënga. Vishet allafrënga.
2. përd. mb. I bërë sipas modës së Evropës Perëndimore. Rroba allafrënga. Këpucë allafrënga.