Skip Navigation or Skip to Content
X
AMIANT m.min.
Mineral i përbërë prej fijesh të holla, që nuk digjet e nuk e përcjell rrymën elektrike dhe që përdoret për të bërë pëlhura e sende të tjera të padjegshme, për pllaka izolimi etj. Fije (pllakë) amianti. Veshje amianti.