Skip Navigation or Skip to Content
X
AMIN pj.fet.vjet.
Përdorej në mbarim të lutjeve ose të shërbesave fetare me kuptimin: «ashtu qoftë!». * Amin, o hoxhë thjeshiligj. përdoret për një njeri që pajtohet vend e pa vend me çdo mendim e veprim të një tjetri. Bën (thotë) amin pranon çdo gjë, që thotë një tjetër; ia ushqen fjalën, i vete pas avazit.