Skip Navigation or Skip to Content
X
AMONIAKOR mb.kim.
Që përmban amoniak; që prodhohet me anën e amoniakut. Ujë (gaz) amoniakor. Plehra amoniakore.