Skip Navigation or Skip to Content
X
AMORAL mb.libr.
1. Që i mohon normat e moralit, që i mungojnë parimet morale. Teori (pikëpamje) amorale.
2. I pamoralshëm. Njeri amoral. Sjellje amorale. Shfaqje amorale.