Skip Navigation or Skip to Content
X
AMORF mb.libr.
1. Që nuk ka trajtë të përcaktuar e të qartë; që nuk ka organizim ose ndërtim të rregullt; i patrajtë. Masë amorfe. Organizatë amorfe.
2. spec. Që nuk ka ndërtim kristalor; që e ka lëndën me ndërtim jo të përcaktuar. Lëndë amorfe. Trup (mineral) amorf.