Skip Navigation or Skip to Content
X
AMORTIZIM m.sh.
1. ek. Ulja pak nga pak e vlerës së fondeve themelore (të makinave, të ndërtesave etj.) për shkak të konsumimit të tyre; zëvendësimi pak nga pak i kësaj vlere me një pjesë nga të ardhurat prej prodhimeve të nxjerra. Amortizim fizik (moral). Amortizimi i mjeteve kryesore të prodhimit. Fondi i amortizimit.
2. tek. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve AMORTIZOJ, AMORTIZOHET. Amortizimi i goditjeve.