Skip Navigation or Skip to Content
X
AMPER m.sh.fiz.
Njësi për të matur fuqinë e rrymës elektrike (shkurt. A).