Skip Navigation or Skip to Content
X
AMPERMETËR m.sh.fiz.
Aparat i posaçëm që shërben për të matur fuqinë e rrymës elektrike.