Skip Navigation or Skip to Content
X
AMSHIM m.
1. Të qenët jashtë kohës dhe i pavarur prej saj; jeta e pafundme, përjetësi (sipas paragjykimeve fetare dhe botëkuptimit idealist).
2. libr. Zgjatja pa mbarim në kohë, përjetësi.