Skip Navigation or Skip to Content
X
AMSHUAR mb.
1. Që është jashtë kohës dhe i pavarur prej saj, që nuk ka fillim e mbarim në kohë, i përjetshëm (sipas paragjykimeve fetare dhe botëkuptimit idealist). Jeta e amshuar.
2. libr. Që zgjat pa kufi në kohë, i përjetshëm, i përhershëm. Lumturi e amshuar.