Skip Navigation or Skip to Content
X
AMTI f.
1. Fundërri që mbetet nga një lëng në fund të enës; llum. Amti vere (vaji). Mbetet amti.
2. fig. Gjendje plogështie, mungesë gjallërie e veprimtarie, amulli.