Skip Navigation or Skip to Content
X
ANATOMI f.
1. Shkenca që studion ndërtimin e formën e organizmave të gjalla, si edhe zhvillimin e tyre; ndërtimi i organizmit të gjallë ose i organeve të tij. Anatomia e njeriut. Anatomia e kafshëve (e bimëve). Anatomia e zemrës. Anatomia dhe fiziologjia. Kabineti i anatomisë.
2. fig. Zbërthimi i diçkaje për t'i bërë një studim të imët; ndërtimi i diçkaje, i përcaktuar me anë të këtij zbërthimi. Anatomia e shoqërisë. I bën anatominë.