Skip Navigation or Skip to Content
X
ANATOMIK mb.
Që lidhet me anatominë, i anatomisë; që ka të bëjë me ndërtimin e organizmave të gjalla. Atlas anatomik. Studim anatomik.