Skip Navigation or Skip to Content
X
ANDANTE ndajf.muz.
1. As shumë shpejt, as shumë ngadalë, shtruar (për mënyrën e ekzekutimit të një pjese). E luaj andante.
2. si em. ~E, ~JA f. sh. ~E, ~ET. Vepër muzikore ose një pjesë e saj me kohë as shumë të shpejtë, as shumë të ngadaltë.