Skip Navigation or Skip to Content
X
ANDEJ
1. I. ndajf. 1. Në atë anë, në anën tjetër nga ajo ku ndodhemi, nga ajo anë; në atë vend, në një vend tjetër nga ai ku ndodhemi, nga ai vend; në atë drejtim, asaj ane; kund. këtej. Shkoi andej. Vij prej andej. Shoh andej. Iku që andej. Andej tutje (matanë).
2. Në një vend jo afër, që tregohet në mënyrë pak a shumë të përcaktuar. Andej nga arat. Andej nga Myzeqeja. Andej pari.
3. Në një kohë të afërt me një kohë tjetër të njohur, në një kohë pak a shumë të përcaktuar; që nga ajo kohë. Andej nga dreka (nga mëngjesi). Andej nga marsi. Andej e prapa. Më andej më gjatë, më tepër; pastaj.
4. fig. bised. Për atë gjë, për atë çështje, për atë punë; nga ato gjëra, nga ato punë. S'dëgjon andej ai. Nuk pyet (nuk merr vesh) andej ai. II. parafj. Përdoret së bashku me një emër në rasën rrjedhore për të treguar vendin në anën e përtejme të diçkaje ku ndodhet ose për ku drejtohet dikush a diçka; përtej. Andej lumit (kanalit). * Andej e këtej (sa andej këtej) a) nëpër vende të ndryshme; poshtë e lart, tutje-tëhu; b) herë nga një anë, herë nga ana tjetër, sa djathtas majtas. Dhashë andej, dhashë këtej (andej, këtej) a) u përpoqa me të gjitha mënyrat, me të gjitha mjetet; b) e rraha diçka nga të gjitha anët; u rreka me diçka a me dikë. Çoj më andej (më tej) shih te ÇOJ I. Këtej të pi verën, andej të shan derën shih te PI.