Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËCAK m.sh.
1. Gur që lihet pak jashtë murit dhe që shërben për të vënë a për të varur diçka në të.
2. arkit. E dalë në mur, ku mbështetet ndonjë pjesë e ndërtesës ose ku vendoset një zbukurim.
ANËCAK mb.
Që mban anë, i anshëm.