Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËNGRËNË mb.
Që i ka anët të ngrëna, që është me buzë të ngrëna.