Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËROJË f.sh.usht.
Grup ushtarësh, që ecën anës forcave kryesore në marshim për t'i mbrojtur nga sulmet e papritura në krahë. Nxjerr anërojë.