Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËSHKRUAR mb.mat.
Që qëndron në anë të një brinje (për këndet) ose në anë të një këndi (për brinjët). Kënd i anëshkruar. Brinjë e anëshkruar.