Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËSI f.kryes.sh.anat.
Gjymtyrët e trupit të njeriut (duart ose këmbët). Anësitë e sipërme duart. Anësitë e poshtme këmbët.
ANËSI f.sh.
Përkrahja që i jepet dikujt pa të drejtë e me paragjykim; kund. paanësi. Anësi e hapët (e fshehtë). Punë me anësi. Mban anësi. Gjykon pa (me) anësi. Ka anësi.