Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËSORE f.sh.
1. Pjesë e parmendës, e cila hedh anash dheun që çan plori, veshëz.
2. Thurimë e cila vihet anash shtratit të qerres, që të mos bjerë ndonjë gjë. I vë anësorët.
3. Rrugëz anës mureve të ndërtesave pak me e ngritur se rruga a oborri. Eci në anësore.