Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËTARËSI f.
Të qenët anëtar i një partie, organizatë, shoqate etj.; pjesëmarrje në një parti, organizatë, shoqatë etj. Anëtarësia në një organizatë. Kuota e anëtarësisë.