Skip Navigation or Skip to Content
X
ANEKËND
I. ndajf. Në të gjitha anët, në çdo skaj, gjithandej, anembanë. Gjithë vendi anekënd. II. parafj. Përdoret me një emër në rasën rrjedhore për të treguar të gjitha anët e skajet e një vendi a të një hapësire. Anekënd vendit. Anekënd fushës (qytetit). Anekënd Shqipërisë.