Skip Navigation or Skip to Content
X
ANEKSUAR mb.
1. Që është pushtuar dhe bashkuar me dhunë me një vend tjetër (për krahina, toka etj.).
2. Që i është shtuar diçkaje si aneks, si shtojcë.