Skip Navigation or Skip to Content
X
ANEMBANË
I. ndajf. Në të gjitha anët, në çdo vend, anekënd. Përhapet (shtrihet) anembanë. Dëgjohet anembanë. E kërkoi anembanë. I bie anembanë vendit. II. parafj. Përdoret me një emër në rasën rrjedhore për të treguar të gjitha anët ë një vendi a të një hapësire. Anembanë vendit (atdheut). Anembanë qytetit.