Skip Navigation or Skip to Content
X
ANODË f.sh.fiz.
Elektrodë e polit pozitiv në një burim rryme elektrike ose e lidhur me polin pozitiv; kund. katodë. Pllaka e anodës. Tensioni i anodës.