Skip Navigation or Skip to Content
X
ANOFELE f.sh.zool.
Lloj mushkonje që mbart mikrobin e malaries, mushkonja e malaries. Larvat e anofeles.