Skip Navigation or Skip to Content
X
ANOJ jokal.
1. shih ANOHEM. Anon barka. Anon nga e djathta (nga e majta). Anon nga njëri krah. Anon kali i varet njëra anë e barrës kalit. Anoj nga pesha.
2. fig. Prirem nga një anë, marr anën e dikujt; i afrohem një mendimi. Anon nga i ati (nga shokët ). Anoj nga shumica. Anon nga ne. Anoj nga mendimi më i drejtë. Nga më anon zemra.
3. Ngjaj me dikë a me diçka tjetër, afroj. Anon nga e bardha. Nga anon më shumë?
4. kal. Përkul nga njëra anë, zhvendos anën e një sendi në krahasim me vijën pingule ose horizontale, i jap drejtim të pjerrët. Anoj trupin. Anoj degët. Anoj barkën. Anoj përpara (nga e majta). * Nga anon balanca shin te BALANC/Ë,~A
5.