Skip Navigation or Skip to Content
X
ANONIM m.sh.
Autor i një vepre ose i një letre, të cilit nuk i dihet emri, autor i panjohur. Anonimët popullorë. Anonimi i Elbasanit.
ANONIM mb.
1. Që nuk e ka emrin e atij që e ka bërë, që nuk i dihet autori ose ai që e ka shkruar; pa emër. Vepër anonime. Artikull anonim. Letër anonime.
2. Që nuk i njihet emri; që nuk nënshkruan me emrin e vet. Autor anonim. Mjeshtrit anonimë. * Shoqëri anonime shoqëri aksionare në vendet kapitaliste, që nuk mban emrin e asnjërit nga pjesëtarët e saj.