Skip Navigation or Skip to Content
X
ANOS kal.
1. shih ANOJ
2.
3. Përthyej dhe qep anët e një rrobe. Anos fundin (pallton).