Skip Navigation or Skip to Content
X
ANSHËM mb.
1. Anësor, i anës. Vija e anshme. Faqja e anshme. Dera e anshme.
2. fig. Që përkrah dikë pa të drejtë, që i del krah një tjetri pa të drejtë, që mban anë; kund. i paanshëm. Qëndrim i anshëm. Mendim (gjykim) i anshëm.