Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIAMERIKAN mb.
Që është kundër politikës dhe veprimeve të imperializmit amerikan. Ndjenja antiamerikane. Veprimtari antiamerikane.