Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIBUROKRATIK mb.
Që është në kundërshtim me metodat dhe me mënyrat burokratike të punës; që është kundër aparatit burokratik. Stil antiburokratik.