Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIDEMOKRATIK mb.
Që është kundër demokracisë, kundër të drejtave dhe interesave të popullit punonjës. Politikë antidemokratike. Ligje (masa) antidemokratike. Regjim antidemokratik.