Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIDIALEKTIK mb.
Që është në kundërshtim me parimet e dialektikes; që është kundër dialektikës; metafizik. Metodë antidialektike.