Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIGRIMCË f.sh.fiz.
Grimcë që ka ngarkesë të kundërt ose veti magnetite të kundërta me një grimcë të dhënë elementare; kundërgrimcë.