Skip Navigation or Skip to Content
X
ANTIHISTORIK mb.
Që është në kundërshtim me parimet e historizmit; që mohon a shtrembëron të vërtetën historike. Metodë antihistorike. Trajtim (kuptim) antihistorik i çështjes. Pikëpamje antihistorike.