Skip Navigation or Skip to Content
X
APARTAMENT m.sh.
Pjesë e një ndërtese banimi, që ka hyrje me vete dhe që përbëhet nga një ose disa dhoma, nga kuzhina, banja etj.; hyrje. Apartamente banimi. Apartament me tri dhoma. Banoj në apartament. Marr (zë) një apartament.