Skip Navigation or Skip to Content
X
APELOJ kal.drejt.
1. vjet. I drejtohem një gjykate më të lartë për të rishikuar vendimin e dhënë nga një gjykatë më e ulët. Apeloi vendimin.
2. I drejtohem një organi më të lartë për të rishikuar vendimin e dhënë nga një organ më i ulët.