Skip Navigation or Skip to Content
X
APJESËTUESHËM mb.
Që nuk mund të ndahet në pjesë, i pandashëm; që nuk mund të pjesëtohet pa mbetje me një tjetër (për një numër). Detyrim i papjesëtueshëm. Numër i papjesëtueshëm.